Har AutoPASS-avtale med Halsn°ysambandet AS,
men °nsker brukernavn og passord for bruk pň internett
Har ikke AutoPASS-avtale
Har brikke fra et annet bompengeselskap

NorskEnglish